เกี่ยวกับเรา
About us
      บริษัท โปรเฟส เคมิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น แอลกอฮอล์ โซดาไฟ กำมะถัน สารส้ม คลอรีน เป็นต้น ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทางบริษัทได้คัดเลือกสินค้าจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อลูกค้าจะได้รับความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าอย่างสูงสุด
 
    ทางบริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้า และการขนส่งเคมีภัณฑ์อย่างปลอดภัย รวมทั้งการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
image
Powered by MakeWebEasy.com