Basic Chemical

ขาย เคมีภัณฑ์ โซดาไฟน้ำ เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น มีความเป็นด่างสูง ใช้ในการผลิตสารชำระล้างต่างๆ ใช้เป็นสารละลายในปฎิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ของสินค้าอื่นๆ

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดกำมะถัน หรือ กรดซัลฟิวริก หรือ ไฮโดรเจนซัลเฟต มีลักษณะเป็นของเหลว ใสข้น ละลายน้ำได้ดี มีค่าเป็นกรด มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในด้านโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตสารประกอบด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี , อุตสาหกรรมเมืองแร่ , อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหรรมปิโตเลียม , อุตสาหกรรมพลาสติก , อุตสาหกรรมการจำกัดของเสียและการบำบัด เป็นต้น

ขาย เคมีภัณฑ์ คลอรีนน้ำ 10 % หรือ ไฮคลอร์ หรือ น้ำยาฟอกผ้าขาว เป็นประเภทของคลอรีนที่นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส จุลินทรีย์ในน้ำ ยาฆ่าแมลง และเวชภัณฑ์ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าขาว รวมทั้ง การนำไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และอื่นๆ

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดไนตริก หรือ กรดดินประสิว มีคุณสมบัติเป็น กรดไนตริกบริสุทธ์ 100% (ปราศจากน้ำ) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสีกลิ่นฉุนรุนแรง และมีความเป็นกรดสูง นำไปใช้ขจัดคราบตะกรันน้ำ เบียร์ และนม ขจัดคราบสะสมของสารอนินทรีย์ในท่อ แท๊งค์ หรือในระบบหมุนเวียนอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดแอซีติก หรือ กรดน้ำส้ม หรือมีชื่อตามระบบว่า กรดเอทาโนอิก เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ประเภท กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เพื่อปรุงแต่งกลิ่นรสของอาหาร หรือ เป็นวัตถุเจือปนอาหาร จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำส้มสายชู รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในทาง อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์

ขาย เคมีภัณฑ์ แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต หรือ เบคกิ้งแอมโมเนีย (baking ammonia) หรือเรียกว่า เฉาก่า ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อเป็นสารทำให้ขึ้นฟู (leavening agent) ใน ปาท่องโก๋ และคุ้กกี้ (cookie) มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวที่อุณหภูมิห้อง มีกลิ่นของแอมโมเนียเล็กน้อย และสามารถละลายได้ดีในน้ำแต่ไม่ละลายในแอซีโตน และแอลกอฮอล์ ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อเป็นสารทำให้ขึ้นฟู

ขาย เคมีภัณฑ์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ลักษณะในรูปบริสุทธิ์จะเป็นเกลือ ผงผลึกสีขาว มีรสขม ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดี เป็นส่วนผสมในยาแก้ไอ ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ผสมหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมผ้า

ขาย เคมีภัณฑ์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ หรือ อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน และสิ่งทออื่นๆ เช่น เภสัชภัณฑ์ กระดาษ ยาง สารซักฟอก หมึก และสารเคมีอินทรีย์ต่างๆ

ขาย เคมีภัณฑ์ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น แอมโมเนียน้ำ หรือ สารละลายแอมโมเนีย มีสถานะเป็นของเหลว ใส และมีกลิ่นเฉพาะ มีการนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบในน้ำยาทำความสะอาด, การผลิตยา, อุตสาหกรรมยาง, ใช้กำจัดไนโตรเจนออกไซด์ หรือ NOx ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเอทานอล เป็นต้น

ขาย เคมีภัณฑ์ สารส้ม หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว คล้ายน้ำตาลทราย มีคุณสมบัติละลายน้ำ และดูดความชื้นได้ดีเมื่อใส่ลงในพื้นที่เกษตร ดินจะเพิ่มความเป็นกรด ใช้ในการเติมแต่งอาหารเป็นตัวควบคุมความเป็นกรด ใช้ในห้องปฎิบัติการในการเป็นสารหน่วงไฟ

ขาย เคมีภัณฑ์ อะลูมิน่า หรือ แคลเซียมอะลูมิน่า ลักษณะเป็นผงสีขาว อะลูมินามีค่าความแข็งสูง มีความหนาแน่นสูง มีความต้าน ทานต่อการขัดสีและสึกกร่อนสูง ทนต่อสารเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงได้ดี และมีความทนไฟสูง จึงสามารถนำ มาใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท

ขาย เคมีภัณฑ์ แคลเซียมคลอไรด์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้มากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร เป็นสารที่ดูดซับความชื้น และละลายได้ดีในน้ำ

ขาย เคมีภัณฑ์ คลอรีนผง หรือ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ดี เป็นสารประกอบคลอรีน ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น้ำหล่อเย็น

ขาย เคมีภัณฑ์ แคลเซียมโปรปิโอเนต หรือ สารกันราขนมปัง มีลักษณะผลึกสีขาวเหมือนเกล็ด หรือเม็ดสีขาว มีกลิ่นพิเศษเล็กน้อย เป็นสารกันเสีย ป้องกันราแต่ป้องกันแบคทีเรียได้เพียงเล็กน้อย เป็นสารป้องกันเสียในอาหารประเภทขนมปังขนมอบต่างๆ

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดมะนาว หรือ กรดซิตริค มีลักษณะผงสีขาวใส ไม่มีกลิ่น มีรสเปรี้ยว และมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้เพื่อปรับปรุงกลิ่น รส และสี ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทําให้เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น นิยมใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมบางชนิด

ขาย เคมีภัณฑ์ เดกซ์โทรส ลักษณะสีขาวไม่มีกลิ่น และรส ใช้สำหรับผลิตเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดผง และชนิดน้ำ ส่วนชนิดที่เป็นเกรดยาฉีดจะใช้ ผลิตน้ำเกลือสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือด

ขาย เคมีภัณฑ์ ไดแอมโมเนียม ฟอสเฟต ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวใส สามารถละลายได้ง่ายในน้ำ เป็นปุ๋ยผสม เหมาะกับการใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงเชื้อ อุตสาหกรรมยางและถุงมือยาง และอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ

ขาย เคมีภัณฑ์ เฟอริกคลอไรด์ เป็นสารเร่งการตกตะกอนใน้ำ มีสีน้ำตาลเข้ม แบบน้ำและก้อน เป็นสารเคมีที่มีความสำคัญต่อกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยการสร้างตะกอนหรือตกตะกอน(coagulant)ที่ดีมาก สามารถกำจัด ฟอสเฟต และโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท ฯลฯ ที่มีอยู่ในน้ำเสีย

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดฟอร์มิก หรือ กรดมด ลักษณะเป็นของเหลวใสกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อเป็นสารกันเสีย ใช้ในทางการเกษตร เป็นสารกำจัดเชื้อโรคในอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาง การผลิตกาวลาเทกซ์

ขาย เคมีภัณฑ์ น้ำตาลฟรักโทส หรือ น้ำตาลฟรุกโตส มีลักษณะเป็นผลึกของแข็งสีขาว เป็นน้ำตาลพื้นฐานจำพวกโมโนแซ็กคาไรด์ ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ มีรสหวานกว่าน้ำตาลทั่วไปถึง 1.7 เท่า และมีราคาถูกกว่าน้ำตาลจากธรรมชาติมาก นิยมนำมาใช้ให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดอื่นๆ

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดเกลือ หรือ กรดไฮโดรคลอริก (ความข้มข้น 35%) มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี หรือมีสีใสออกเหลือง มีไอระเหย มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นสารไวไฟ เป็นกรดแก่ ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโลหะ ใช้สำหรับปรับสภาพความเป็นด่างของน้ำให้เป็นกรด ใช้มากในระบบบำบัดน้ำเสีย

ขาย เคมีภัณฑ์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ความเข้มข้น 50%) มีลักษณะเป็นของเหลวใส หนืดกว่าน้ำเล็กน้อย มีรสขม จะอยู่ในรูปของสารละลาย มักใช้ในการฟอกสีในอาหาร สารทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมไปถึงน้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาล้างแผล นอกจากนี้ยังใช้ในการฟอกสีผม ทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลง

ขาย เคมีภัณฑ์ แมกนีเซียมซัลเฟต มีลักษณะผลผลึกสีขาว คล้ายผงชูรส ไม่มีกลิ่น รสเค็ม สามารถละลายน้ำได้ ใช้ในการเกษตรให้การแก้ไขและรักษาหน้าดินที่ขาดแมกนีเซียม ใช้ในบ่อกุ้งเพื่อเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมช่วยให้กุ้งสร้างเปลือกใหม่ในช่วงลอกคราบ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดมาลิก เป็นกรดอินทรีย์ ให้รสเปรี้ยวแหลม สามารถพบได้ตามธรรมชาติ มีความสามารถในการดูดความชื้นสูงมาก เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อ สร้างความเปรี้ยวแบบผลไม้จำพวก แอปเปิ้ล แตงโม นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และเบเกอรี่ เพื่อช่วยลดการดูดความชื้น เป็น Anti-caking ลดการเกิดปฏิกริยาสีน้ำตาล และการยืนอายุการเก็บรักษา

ขาย เคมีภัณฑ์ กรดฟอสฟอริก เป็นกรดแร่ มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สามารถละลายน้ำ และแอลกอฮอล์ได้ ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย รวมถึงใช้ผสมเป็นวัสดุอุดฟัน จนถึงถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลม

ขาย เคมีภัณฑ์ พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ หรือ PAC เป็นสารปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ละลายน้ำได้ดี ลักษณะของเหลวสีขาวใส สีเหลืองใส หรือของแข็งลักษณะเป็นผง ง่ายต่อการใช้งานและดูดความชื้นในอากาศ เป็นสารเร่งการตกตะกอน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบบำบัดน้ำ

ขาย เคมีภัณฑ์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ด่างคลี มีลักษณะเป็น สีขาว ดูดความชื้น ละลายน้ำได้ดี เป็นสารประกอบค่าด่างสูง สำหรับทำผลิตภัณฑ์ชำระล้าง ใช้สำหรับผลิตแบตเตอรี่เป็นอัลคาไลน์เซลล์ และใช้ผลิตโปแตสเซียมคาร์บอเนตชนิดความบริสุทธิ์สูง สำหรับอุตสาหกรรมแก้ว

ขาย เคมีภัณฑ์ โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ใช้เป็นสารกันเสียป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกิดจากเอนไซม์

ขาย เคมีภัณฑ์ โปแตสเซียมซอร์เบต เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือ หรือเรียกว่า โปแตสเซียมของกรดซอร์บิค ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เป็นสารเคมีกันเสียหรือสารกันบูดใช้เติมลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆเพื่อยืดอายุให้นานขึ้น เช่น เนยแข็ง ไวน์ โยเกิร์ต เป็นต้น และสามารถใช้เป็นสารกันเสียในเครื่องสำอาง

ขาย เคมีภัณฑ์ โซเดียมแอซิด ไพโรฟอสเฟต นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการหมักของอาหาร และลดระยะเวลาที่ต้องแช่น้ำให้สั้นลง ในอุตสาหกรรมอื่นมีการใช้ในการกำจัดสนิม เพราะสามารถช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้